Podgórskie Harcerstwo to pierwsza z cyklu wystaw przygotowywanych przez Centrum Kultury Podgórza, które mają przybliżyć mieszańcom różnorodne aspekty życia, historii i kultury Podgórza, a także opowiedzieć o dziejach wybitnych osób z nim związanych. Gorąco zapraszam do odwiedzenia wystawy i lepszego poznania środowisk harcerskich działających na terenie podgórskich dzielniczachęca Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Harcerstwo dotarło do Podgórza na początku dwudziestego wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze drużyny skautowe w Wolnym Mieście Podgórzu oraz okolicznym Bieżanowie. Przełomowym momentem w historii podgórskiego harcerstwa był grudzień 1921 roku, kiedy powołany został Hufiec Podgórze-Wieliczka zrzeszający wszystkie drużyny działające na terenie południowego Krakowa i Wieliczki. Samodzielnie podgórski hufiec działa nieprzerwanie od maja 1922 roku, a działający w ramach niego harcerze i instruktorzy byli czynnymi uczestnikami najważniejszych wydarzeń historycznych. Wystawa przygotowana przez Centrum Kultury Podgórza oraz Hufiec ZHP Kraków-Podgórze opowiada o 100-letniej historii harcerstwa na terenie Podgórza, a także pokazuje zmiany społeczne, które zaszły na przestrzeni lat.

Wernisaż

Mieszkańcy Podgórza będą mogli obejrzeć wystawę na Rynku Podgórskim od 13 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. Centrum Kultury Podgórza i Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze zapraszają mieszkańców na wernisaż w poniedziałek (13 grudnia) o godzinie 15.00. W programie przewidziano przywitanie wszystkich gości, uroczyste otwarcie wystawy oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Podgórskich Szarych Szeregów. Tego dnia na Rynku Podgórskim podgórzanie otrzymają od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. Tradycyjnie przekazywane przez skautów z całego świata światło, odpalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.
fot. Piotr Rodzoch

Ruch harcerski w Podgórzu

Przez 100 lat działalności Hufiec ZHP Kraków-Podgórze wychował kilkaset tysięcy krakowian, stał się największym hufcem w Małopolsce, a także jednym z 20 najliczniejszych w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dzielnice prawobrzeżnego Krakowa, a wchodzące w jego skład drużyny działają w niemal wszystkich szkołach na tym terenie. Obecnie hufiec zrzesza przeszło 1000 zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowników, instruktorek i instruktorów, a w jego ramach działa 10 szczepów i jeden związek drużyn. Głównym celem Hufca ZHP Kraków-Podgórze jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Podgórscy harcerze angażują się w wolontariat, organizują służbę na rzecz lokalnej społeczności, a także rok rocznie przygotowują wydarzenia charytatywne, w tym Bieg Wielkich Serc. Wystawa przybliża podstawy wychowawcze Związku Harcerstwa Polskiego, pozwala poznać historię podgórskiego harcerstwa oraz środowiska harcerskie funkcjonujące dziś na terenie całego południowego Krakowa.

Szczególne zasady bezpieczeństwa

Ze względu na wytyczne sanitarne związane z pandemią COVID-19 liczba osób uczestniczących w wernisażu wystawy będzie ograniczona tak, by umożliwić zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu będą zobligowane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

Szczegółowe informacje są dostępne na: ckpodgorza.pl oraz krakowpodgorze.zhp.pl

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.