Wiele form wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeniosło się do internetu, ale tradycyjna, kolorowa puszka-skarbonka, do której można osobiście wrzucić banknoty lub monety niezmiennie pozostaje symbolem WOŚP. Dzięki współpracy ze sztabem nr 5751 Hufca ZHP Kraków-Podgórze, w  ramach 31. Finału Orkiestry jedna z nich będzie zlokalizowana w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13)! Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do kwesty zapraszamy do odwiedzenia Punktu Informacyjnego CKP na parterze i „zasilenia” puszki dowolną kwotą. Punkt Informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
Tym razem WOŚP będzie grać jednocześnie dla małych i dużych. 31. finał akcji odbywa się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Jak wynika z  najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku wystąpiła ona u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów).
Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Jak pokazują badania, każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o  godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć polskie szpitale w  urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i  skutecznego leczenia antybiotykami.
Ze środków zebranych w ramach 31. Finału WOŚP planuje zakupić:
  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Plakaty

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.