Trwające kilka dniu uroczystości żałobne i rzeka ludzi na trasie konduktu, wiodącej na wzgórze wawelskie. Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbył się blisko 90 lat temu – 18 maja 1935 r. – przeszedł do historii jako wydarzenie o niespotykanej skali, tak ze względów patriotycznych jak i organizacyjnych. Odbił się szerokim echem w Rzeczypospolitej i daleko poza jej granicami. Niezwykle mocno przeżywali je również sami krakowianie.  Do tych emocji nawiązuje nowe słuchowisko Centrum Kultury Podgórza „Opowieści starej szkoły – pożegnanie Marszałka”, z gościnnym udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Prezydent Krakowa jako Wieniawa-Długoszowski

Akcja słuchowiska rozgrywa się w dawnej Szkole Podstawowej Męskiej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki, która mieściła się przy ul. Sokolskiej 13 – w budynku, w którym swoją główną siedzibę od 2011 r. ma Centrum Kultury Podgórza. W fikcyjne wątki z życia szkoły zostały wplecione fakty historyczne związane z organizacją i przebiegiem pogrzebu Józefa Piłsudskiego – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Dyrektor szkoły z pomocą nauczycielki kaligrafii, panny Malwiny, z przejęciem pracuje nad okolicznościową przemową skierowaną do uczniów i dba o ich godny ubiór oraz postawę w dniu oficjalnych uroczystości. Pod czujnym okiem sędziny powstają żałobne dekoracje, a tercjan (dawniej woźny) Józef wspomina trudny i znoje walki o niepodległość Rzeczypospolitej ze swoim byłym dowódcą generałem Bogusławem Wieniawą-Długoszowskim, osobistym adiunktem Józefa Piłsudskiego – w którego wciela się prezydent Majchrowski.
Wśród ciekawostek historycznych, które można odszukać w słuchowisku znalazły się m.in. szczegóły dotyczące dekoracji miasta, zmiany organizacji ruchu kolejowego, a także dokładny opis rozmieszczenia uczestników uroczystości pogrzebowych według ich „rangi”, czy wreszcie wzmianka o lusterku (widocznym na jednym z archiwalnych materiałów filmowych z pogrzebu), które ktoś z tłumu sprytnie wykorzystał, by widzieć wyraźniej kluczowe momenty. W „Pożegnaniu Marszałka” rekwizyt ten odegra jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę. Dzięki niemu odmieni się los dwojga bohaterów i rodzące się miedzy nimi uczucie będzie mogło rozkwitnąć…

Ciąg dalszy nastąpi…

„Pożegnania Marszałka” to drugie ze słuchowisk przygotowanych przez Centrum Kultury Podgórza
w ramach cyklu „Opowieści starej szkoły” (pierwsze „Szpital epidemiczny”  jest dostępne TUTAJ]. Siedziba główna Centrum Kultury Podgórza mieści się w zabytkowym, 150-letnim budynku (powstał w 1872 r.) przy ul. Sokolskiej 13, w którym w przeszłości funkcjonowała Szkoła Podstawowa Męska nr 24 – najstarsza w Podgórzu. Był on świadkiem wielu ciekawych i ważnych dla Podgórza oraz Krakowa wydarzeń, mogących stać się kanwą dla niejednego słuchowiska. Dlatego pomysłów na kolejne nie brakuje. W planie jest m.in. odcinek poświęcony katastrofalnej powodzi, która nawiedziła Kraków i zachodnią część Galicji w 1903 r. Poziom, jaki osiągnęły wówczas wody powodziowe upamiętnia tabliczka znajdująca się przy wejściu do budynku.
87 lat temu Kraków przemierzył kondukt żałobny żegnający Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wraz z pracownikami Centrum Kultury Podgórza nagrał słuchowisko prezentujące atmosferę tej smutnej i podniosłej chwili. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o losach starej szkoły mieszczącej się w Podgórzu, która była świadkiem tych wydarzeń.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.