Trwające kilka dniu uroczystości żałobne i rzeka ludzi na trasie konduktu, wiodącej na wzgórze wawelskie. Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbył się 18 maja 1935 r., przeszedł do historii jako wydarzenie o niespotykanej skali, tak ze względów patriotycznych jak i organizacyjnych. Odbił się szerokim echem w Rzeczypospolitej i daleko poza jej granicami. Niezwykle mocno przeżywali je również sami krakowianie.  Do tych emocji nawiązuje okolicznościowe słuchowisko Centrum Kultury Podgórza „Opowieści starej szkoły – pożegnanie Marszałka”, z gościnnym udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Akcja słuchowiska rozgrywa się w dawnej Szkole Podstawowej Męskiej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, mieszczącej się przy ul. Sokolskiej 13 – w liczącym dziś ponad 150 lat budynku, w którym swoją główną siedzibę od 2011 r. ma Centrum Kultury Podgórza. W fikcyjne wątki z życia szkoły zostały wplecione fakty historyczne związane z organizacją i przebiegiem pogrzebu Józefa Piłsudskiego – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.
Dyrektor szkoły z pomocą nauczycielki kaligrafii, panny Malwiny, z przejęciem pracuje nad okolicznościową przemową skierowaną do uczniów i dba o  ich godny ubiór oraz postawę w dniu oficjalnych uroczystości. Pod czujnym okiem sędziny powstają żałobne dekoracje, a tercjan (dawniej woźny) Józef wspomina trudny i znoje walki o niepodległość Rzeczypospolitej ze swoim byłym dowódcą generałem Bogusławem Wieniawą-Długoszowskim, osobistym adiunktem Józefa Piłsudskiego – w którego wciela się prezydent Majchrowski.
Wśród ciekawostek historycznych, które można odszukać w słuchowisku znalazły się m.in. szczegóły dotyczące dekoracji miasta, zmiany organizacji ruchu kolejowego, a także dokładny opis rozmieszczenia uczestników uroczystości pogrzebowych według ich „rangi”, czy wreszcie wzmianka
o lusterku (widocznym na jednym z archiwalnych materiałów filmowych z pogrzebu), które ktoś z tłumu sprytnie wykorzystał, by widzieć wyraźniej kluczowe momenty. W „Pożegnaniu Marszałka” rekwizyt ten odegra jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę. Dzięki niemu odmieni się los dwojga bohaterów i rodzące się miedzy nimi uczucie będzie mogło rozkwitnąć…
Słuchowisko „Opowieści starej szkoły – pożegnanie Marszałka” jest dostępne w serwisie YouTube oraz na platformie Spotify
1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.